Bostäder – förvaltning och ekonomi

  • Uttag av gatukostnader på befintliga fastigheter ska inte ske. Kommunens gatunät är en angelägenhet för alla och ska bekostas med skattemedel.
  • Fastighetsägarna inom ett område ska själva få vara med och påverka sin gatustandard.
  • Huddingepartiet eftersträvar att hyresgästerna i kommunen ska ha rätt att friköpa sina lägenheter. Man ska kunna äga sin bostad även i flerfamiljshus.
  • Huddingepartiet kräver konsekvent genomförd sopsortering i bostadshus, butiker, industrier osv. Återvinning och kompostering är nödvändigt för att minska sopberget.
  • Att lägga sopor på hög är ett förlegat tänkande. Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att förbättra miljön kring våra miljö- och återvinningsstationer.
  • Huddingepartiet motsätter sig en subventionerad utförsäljning av kommunal mark och egendom avsett för att bygga hyresrätter. Lika villkor ska råda oavsett om marken säljs för bostadsrätter eller hyresrätter.