Husdjur och djurskydd

Många djur far illa i vårt samhälle. Huddingepartiet motsätter sig plågsamma djurförsök och vill förhindra att djur får lida för ekonomiska intressen.

  • Huddingepartiet fördömer kraftfullt alla former av djurplågeri.
  • Djurförsöken måste reduceras till minsta möjliga omfattning och ersättas med andra metoder, t ex vävnadsodlingar.
  • Industriell massproduktion av djur måste avvecklas, särskilt sådan som är till skada för djuren, både fysiskt och psykiskt. Antibiotika får inte användas för att t ex få djuren att växa snabbare. Långa och plågsamma transporter av djur måste förhindras.
  • Djurens välbefinnande måste sättas före ökad mjölk-, kött- och äggproduktion. Djurstallar måste fortlöpande kontrolleras för att förebygga och förhindra vanvård.
  • Huddingepartiet ställer sig bakom tanken på sträng kontroll och restriktioner när det gäller innehav av exotiska djur.