Integration

Huddingepartiet utgår från alla människors lika värde. Integrationen ska leda till samhörighet, respekt och delaktighet för alla oavsett ursprung. Målet för integration vill vi uppnå genom att:

  • Invandrares kompetenser tas till vara så att ett arbete leder till självförsörjning som i sin tur leder till större delaktighet i samhället.
  • Introduktionskurserna för invandrare ska innehålla kunskap om vilka möjligheter, förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som vi alla lever efter i Sverige.
  • Invandrare ska lättare ha möjligheter att komplettera sin utbildning än vad som sker idag.
  • Svenskt medborgarskap ska föregås av utbildning i svenska språket, samt en kunskapstest om det svenska samhället.
  • Undervisningen i svenska för invandrare bör individ- och nivåanpassas. SFI ska också kunna studeras på annan ort än där man bor, t.ex. i närheten av sitt arbete.
  • Motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering.