Näringsliv

Huddinge har ett unikt läge i Mälardalen. Här finns bra kommunikationer – fem järnvägsstationer, två tunnelbanestationer och ett antal större riksvägar. Kommunen har en fjärrtågsstation (Flemingsberg), ett av landets största sjukhus och en högskola i ett område som har stora möjligheter att utvecklas.

Huddinge har också massor av småföretagare som skapar många jobb. Kommunen måste aktivt stödja företagsamheten, särskilt småföretagarna. Endast genom att skaffa nya jobb kan vi få ner arbetslösheten.

Huddinge tar ett stort ansvar för miljön. Det måste också gälla när vi utvecklar vårt näringsliv. Utbyggnad av industriområden ska kännetecknas av varsamhet, småskalighet och kvalitetstänkande. Vårt lokala näringsliv ska också inriktas på att ta ansvar miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

  • Vid försäljning av mark ska pengarna gå till byggande av skolor, förskolor, äldreboende, bibliotek, kultur- och musikhus. Pengarna ska inte användas för driften av Huddinge kommun.
  • Huddingepartiet kräver att en satsning på småföretagare genom att göra det lättare att etablera sig i Huddinge, bidra till rådgivningsbyråer för företagare och bedriva en aktiv näringspolitik.
  • En medveten satsning på näringsliv får inte stå i konflikt med att bevara Huddinges unika natur, som är en enorm resurs. Genom att bevara vildmark, skogar och jordbruk, frilufts- och strövområden blir kommunen också attraktiv.
  • Huddingepartiet slår vakt om den unika ”Huddingekänslan”, där närhet och okomplicerat umgänge råder mellan företagarna, kommunen och invånarna.
  • Huddingepartiet stödjer utbyggnad och satsningar på högskoleutbildning och forskning.
  • Huddingepartiet vill återinföra praktik- och lärlingssystemet för att underlätta för företagen att anställa ungdomar.
  • Huddinge kommun ska efterstäva att köpa varor och tjänster från företagare i kommunen.
  • Kommunen ska inte med skattemedel bedriva verksamhet som konkurrerar med privata företag.