Under kvällens sammanträde den 20 oktober 2014 i kommunfullmäktige, det första under den nya mandatperioden, valdes koalitionens förslag till kommunstyrelse vilket var det viktigaste av besluten som fattades under kvällen.
Daniel Dronjak (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande med Malin Danielsson (FP) som 1:e vice ordförande och Jelena Drenjanin (M) som andre vice ordförande.

Det känns väldigt inspirerande att få fortsätta vara med och leda en av landets mest spännande och snabbast växande kommuner. Jag tror på ett konstruktivt samarbete i den nya koalitionen men sträcker även ut handen till samarbete med andra partier i KF, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Dronjak Nordqvist, gruppledare (M)

Malin Danielsson, gruppledare (FP)

Christian Ottosson, gruppledare (C)

Katharina Wallenborg, gruppledare (DP)

Karl Henriksson, gruppledare (KD)

Lars Björkman, gruppledare (HP)