HUDDINGEPARTIETS HANDLINGSPROGRAM

 

  • Huddingepartiet är ett oberoende lokalt politiskt parti bildat 1981 som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati
  • Huddingepartiet vill arbeta för att Huddinge ska vara en bra kommun för människor att leva och verka i oavsett ursprung, hudfärg, religion, ålder och kön
  • Gemenskap, småskalighet, närdemokrati, natur, kultur och ekologi är några viktiga frågor för Huddingepartiet
  • Huddingepartiet tillhör inget politiskt block utan arbetar gränsöverskridande för att på bästa sätt få igenom medborgarnas lokala frågor
  • Huddingepartiet lyfter fram de lokala frågorna och ger Huddingeborna möjligheter att påverka sin kultur, hembygd, närmiljö, och verksamheter i kommunen
  • Huddingepartiet vill lämna över en kommun med god ekonomi till kommande generationer, stora grönområden, levande landsbygd, fungerande jordbruk, friska sjöar, ett rikt friluftsliv samt trygga bostadsområden i Huddinge