De på den tiden etablerade partierna nonchalerade helt den lokala opinionen. Det gjorde inte Huddingepartiet. Vi valde att lyssna och handla. När de andra partierna pratade om rikspolitik så valde vi att lyfta fram de frågor som främst handlade om oss här i Huddinge.
Detta har gett resultat!

Huddingepartiet – Ditt lokala parti i Huddinge

Huddingepartiet är ett lokalt självständigt politiskt parti bildat 1981 som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati. Vi lyfter fram de lokala frågorna och ger Huddingeborna en möjlighet att påverka sin hembygd och närmiljö. Huddingepartiet arbetar för att Huddinge skall vara en bra kommun för människor att leva och verka i oavsett ursprung, religion, ålder och kön. 

Vi arbetar för Gemenskap – Kultur – Småskalighet – Närdemokrati – Natur – Ekologi. 

Huddingepartiet arbetar konsekvent för en bra miljö, närdemokrati och en ekonomi i balans.

 Det här vill vi:

 • Utveckla lokalsamhället genom större medborgarinflytande
 • Införa barnkonventionen fullt ut 
 • Bort med orättvisa gatukostnader
 • Lägg Södertörnsleden i tunnel genom känsliga bullerutsatta områden
 • Minska bullret i våra bostadsområden
 • Satsa på bibliotek och kulturhus
 • Rädda Huddinges sjöar genom snabbare utbyggnad av vatten och avlopp
 • Rusta upp våra parker och närgrönområden
 • Starta kultur- och miljöskola för barn och ungdom
 • Satsa på gymnastik och idrott i skolan
 • Rusta upp Skogås och Vårby gårds centrum
 • Satsa på brottsförebyggande åtgärder – nolltolerans